• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/toplumsalegitim

ANASAYFA
ELEMAN LAZIM PROJESİ

Akademimiz ile Başkan Grup İnsan Kaynakları Birimi ile yapılan anlaşma ile istihdama yönelik çalıışmalarımız başlamıştır. devamı için tıklayınız

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
Rekabetin giderek arttığı günümüz iş hayatında var olmak ve sürekliliğin sağlanması nitelikli insan kaynakları ile çalışmaktan geçer. Kişisel gelişim eğitimleri çalışanların çok yönlü gelişimlerine imkan sağlarken bireylerin daha verimli olmalarına katkı bulunmakta, iş tatminini ve motivasyonunu artırarak başarı çıtalarını yükseltmektedir. devamı için tıklayınız

DİKSİYON EĞİTİMİ
Konuşmada, kelimenin seçilmesi, imlasına ve veznine göre söylenmesi ve ifadenin rahatlıkla anlatılması. Fesahat, belagat, telaffuz ve natıka kelimelerinin ifade ettiği manaların toplamı Tiyatro, piyes gibi sahne oyunlarında, radyoda, televizyonda hitabette, şiir okumada, sözle ilgili sanatlarda diksiyonun önemi büyüktür. Mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçmek, seçilen kelimeyi, ses tonunu vererek doğru bir şekilde söylemek, fikri, az kelime ile öz olarak ifade edebilmek sanatıdır. devamı için tıklayınız

BİLİRKİŞİ EĞİTİMLERİ

BASIN-SOSYAL MEDYA SUÇLARI ve BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (Uygulamalı)

Ülkemizde ve dünyada habercilik, tanıtım ve iletişimler; dijital ve sosyal medya üzerinden gerçekleşmekle birlikte, bu durum her geçen gün gelişmektedir. Sosyal Medya hayatın her alanına girmiş ve ciddi etkiler oluşturmaktadır. Gelinen noktada sosyal medya kullanıcıları artık aklında hayalinde ne varsa sosyal medya aracılığı ile çözüm bulmaktadır. Bu durum zaman zaman illegal, etik dışı, yasa dışı tutum ve davranmışlara zemin hazırlamaktadır. Kullanıcılar kimi zaman fake hesaplar açarak birilerini tehdit, şantaj ve diğer şekillerle zarar verebilmektedir. Neticede olaylar hukuki zeminlere taşındığında, savcılık ve mahkemeler birikmiş yüzlerce dosyaya Bilirkişi bulmakta zorlanmaktadır.

Akademimiz; bu ihtiyacı karşılamak amacıyla gerekli çalışmaları tamamlamış olup, yukarıda belirtilen sertifika programı yürürlüğe koymuştur. devamı için tıklayınız

AİLE HUKUKU VE BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (Uygulamalı)

Ülkemizde hayatın getirdiği problemler, aile müesseselerinde sıkıntılar oluşturuyor. Tarafların çözemedikleri hususları sonuçlandırabilmek için Aile Mahkemelerine hatırı sayılı derecede müracaat ettikleri bilinen bir gerçektir. Mahkemelerin zaman zaman konusunun uzmanı adına Bilirkişi denilen kimselerden görüş alındığı hepimizce malumdur. devamı için tıklayınız

PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI EĞİTİMİ
Protokol, dar anlamda kamu belgelerinin aslı, uluslar arası konferansların ve anlaşmaların tutanakları demektir. Geniş anlamda devlet ve diplomasi (uluslar arası ilişkiler) alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallardır. Protokolde fazla gösteriş ve aşırıya kaçmak doğru değildir. Toplumsal davranışın temelini oluşturan eğitim, nezaket ve inceliğin (zarafet) oluşturduğu öğeler protokol uygulamalarına yön verir ve anlam kazandırır. devamı için tıklayınız

SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI EĞİTİMİ
Sosyal medya uzmanlığı, web tabanlı iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe yaygınlaştığı günümüzde önemli bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Özellikle kurumsal yapı bakımından büyük şirketlerde, sosyal medyada mesleki yeterliliğe ve deneyime sahip kişilere gereksinim duyulmaktadır. Önemli bir meslek haline gelen sosyal medya uzmanlığında yeterli kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahip olmanın yanı sıra bu bilgi ve becerinin de bir sertifika ile ispatlanması oldukça önemlidir. devamı için tıklayınız

YABANCI DİL EĞİTİMLERİ

Toplumsal Eğitim Akademisi ve BAŞKAN GRUP İktisadi İşletmesi belli bir program dâhilinde Yabancı Dil eğitimleri konusunda destek veriyor. Eğitimler trans destekli bilinçaltına bilgi aktarım metodu ile gerçekleşiyor. devamı için tıklayınız

FİNANSAL EĞİTİMLER
İşletmelerin temel amacı, piyasa değerlerini artırarak faaliyetlerinin  sürekliliğini sağlamaktır. Bir işletmenin varlığını devam ettirebilmesi ve büyümesi finansal kararlarındaki başarılarına ve rekabet gücüne bağlıdır. Ancak işletmeler amaçlarına ulaşma konusunda maruz kalabileceği risklerden kendini koruma konusunda zaman zaman yetersiz kalmaktadır.

Amacımız, kurumsal ihtiyaçlara uygun stratejik çözümler geliştirerek işletmelerin ve kurumların değerini artırmaya katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda isletmelerin finansal stratejileri, planları ve uygulamaları finansal eğitimlerimize temel teşkil etmek dir. devamı için tıklayınız

KURUMLARA VE İŞLETMELERE YÖNELİK EĞİTİMLER

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı bu zorunluluktan yola çıkarak kurumlara, isletmelere rekabette üstünlük sağlamaları, verimliliklerini artırmaları için ekonomik ve etkili çözümler sunmayı hedef edindik.Amacımız rekabette üstünlük sağlamak isteyen kurumlara ve isletmelere, kurumsal kimlik oluşturma ve markalaşma konusunda rehber olmak, performans ve verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olmaktır. devamı için tıklayınız

HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI EĞİTİMLERİ 
Sağlık kurumlarının hedefe ulaşabilmeleri için çalışanlarının bilgi ve donanımlarının arttırılması gerekmektedir.Buda ancak eğitim ile mümkün olmaktadır.Eğitim faaliyetlerimizin amacı;çalışanların kurum hedeflerine katkıda bulunmalarına olanak sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılmasıdır.
Amacımız; Dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin daha etkin,verimli ve kaliteli hale gelmesine katkıda bulunmaktır. devamı için tıklayınız

GENEL SİYASET SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ
Siyasette başarılı olmak istiyorsanız, ben neden yapamayayım diyorsanız doğru adrestesiniz .
Siyasi hayatta başarılı olanlara baktığımızda çoğunun üniversite mezunu ve bazı alanlarda kendilerini yetiştirmiş olduklarını görüyoruz. Her biri kendi alanında başarı kazanmış ve akıllarda kalıcı izler bırakmış lider ruhlu insanlar olduğunu görüyoruz.devamı için tıklayınız