top of page

Amaç

Toplumsal Eğitim Dergisi, yılda iki  kez çevrimiçi olarak yayınlanan uluslararası, hakemli, hakemlik süreci hızla yürütülen bir açık erişim dergisidir. Dergi, gerçek dünya ile bağıntılı olan eğitim bilimleri araştırmalarına odaklanan disiplinler arası bir okuyucu kitlesine ve yazar gurubuna hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Aims

 

The Journal of Social Education is an international, peer-reviewed, open-access journal published online two times a year. The journal aims to appeal to an interdisciplinary audience and author group that focuses on educational science research that is relevant to the real world.

bottom of page