top of page

Dergimiz Cilt:1 Sayı:1 için makale kabulüne başlamıştır. 

Yayın Takvimi
  • 05/12/2022| Makale Son Gönderim
  • 25/12/2022|Hakem Değerlendirmesi Son Gün
  • 31/12/2022 | Yayın Tarihi

Cilt :1 Sayı 1

bottom of page