top of page

Toplumsal Eğitim Dergisi, eğitim bilimleri alanından yayın şartlarını sağlayacak ve alana yenilik katan çok çeşitli alanlardan makalelere sayılarında yer vermektedir. Etkili ve nitelikli çift kör hakem değerlendirme süreci ile Sosyal Bilimler alanında yapılacak yeni ve yenilikçi çalışmaları içerip akademiye hem de daha geniş kamuoyuna sunmayı, böylece bu çalışmaları sosyal bilimler araştırmalarına dâhil etmek için dinamik bir platform olarak yerini korumayı ve akademik tartışma ortamını sağlamayı hedefliyor.

 

 

 

 

Journal of Social Education includes articles from a wide variety of fields in the fields of educational sciences,  which will provide publication conditions and add innovation to the field. With its effective and qualified double-blind peer reviewing process, it aims to present new and innovative studies from the field of Social Sciences to the academia and to the broader public, thus maintaining its place as a dynamic platform to include these studies in social sciences research and to provide an environment for academic discussion and improvement.

bottom of page