top of page

Hakem Süreci/ Referee Process

Toplumsal Eğitim Dergisinde daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecine tabi tutulmamış makaleler kabul edilmektedir. Bu şartları sağladığı yazarlar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve editör kontrolünü geçen makaleler iThenticate yazılımı ile benzerlik taramasına sokulacaktır. Tarama sonucunda makalelerdeki benzerlik oranı %20’yi aşmamalıdır. Benzerlik kontrolünün ardından, uygun olan makaleler editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilmektedir. Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirmektedir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesi için alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir. Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda, yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin olumlu sonuçlanmasının sonrasında, editör tarafından verilir. Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenmektedir.

 

-Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

-Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

-Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

-Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

-Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

-Dil kalitesi yeterli mi?

 

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmez ya da zamanında geri dönüş sağlayamayacağına kanaat ederse, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir. Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri üçüncü şahıslarla makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

 

REFEREE PROCESS

 

In the Journal of Social Education , articles that have not been published before or have not been evaluated in another journal for publication are accepted. Articles approved by the authors who meet these conditions are accepted for evaluation. Articles submitted and passed editorial control will be scanned for similarity with iThenticate software. As a result of the scanning, the similarity rate in the articles should not exceed 20%. Following the similarity check, the articles that are eligible are evaluated by the editor in terms of originality, methodology, importance of the subject covered and compatibility with the scope of the journal. The editor evaluates the articles independently of the authors' ethnicity, gender, nationality, religious belief and political philosophy. The articles submitted for publication are sent to two expert referees in their field for a fair double-blind peer review. Selected articles are sent to at least two national / international referees for evaluation. The publication decision is made by the editor in line with the requests of the referees, after the authors' arrangements and the referee process are positive. Judges' evaluations should be objective. During the referee process, the referees are expected to make their evaluations by considering the following issues.

 


- Does the article contain any new and important information?

- Does abstract clearly and accurately describe the content of the article?

- Is the method completely and clearly defined?

- Are the comments made and the conclusions made proven by the findings?

- Have enough references been given to other works in the field?

- Is the language quality sufficient?

 

Referees should ensure that all information about submitted articles remains confidential until the article is published and if they notice any copyright infringement or plagiarism on the part of the author, they should report it to the editor. If the referee does not feel qualified about the subject of the article or thinks that he will not be able to provide timely feedback, he should inform the editor of this situation and ask him not to include himself in the referee process. During the evaluation process, the editor clearly states that the articles sent to the referees for review are the private property of the authors and that this is a privileged communication. Referees and editorial board members cannot discuss articles with third parties. Care should be taken to keep the identity of the referees anonymous.

bottom of page