top of page

Tarafımıza gönderilen makaleler iThenticate veya Turnitin intihal programları ile taranacaktır. Taraması yapılan makalelerin intihal raporları % 20’nin üzerinde çıkması halinde yazarla iletişime geçilerek söz konusu benzerliklerin giderilmesi tavsiye edilecek, bu raporun sonucu %30 ve üzeri çıkması durumunda ise çalışma sürece alınmadan reddedilecektir.

Plagiarism Report

Articles submitted to us will be scanned with the iThenticate or Turnitin plagiarism programs. If the plagiarism reports of the scanned articles exceed 20%, the author will be contacted and it will be recommended to resolve the similarities, and if the result of this report is 30% or more, the study will be rejected before it is taken into process.

bottom of page